Κινητό βιβλιοπωλείο

2
207935_1_600

Μονάδα …κινητού βιβλιοπωλείου στην Πορτογαλία, για την πρώθηση της τοπικής λογοτεχνίας στους τουρίστες!

Comments are closed.

Comments are closed.