Τα γραφεία της Skype

0

Αρχιτέκτονες: Design Blitz
Τοποθεσία: Palo Alto, California, United States
Εμβαδόν: 54,000 τ.μ.
Έτος: 2010
Φωτογράφιση: Hoffman Chrisman & Matthew Millman

Comments are closed.

Comments are closed.